Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo số 2 của Ban Tổ chức Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc” năm 2017
  Số văn bản: TB Số: 73 /TB - CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 16/03/2017
  Ngày hiệu lực: 16/03/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: