Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo gấp về tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục
  Số văn bản: CV số: 68/CĐN - CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/03/2017
  Ngày hiệu lực: 10/03/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: