Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023
  Số văn bản: HD Số: 03/HD-CĐN
  Loại văn bản: Hướng dẫn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 02/03/2017
  Ngày hiệu lực: 02/03/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: