Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Thông báo Danh sách các đơn vị đăng ký thi đua Năm học 2016 - 2017
  Số văn bản: TB Số: 45/TB-CĐN
  Loại văn bản: Thông báo
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 21/02/2017
  Ngày hiệu lực: 21/02/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: