Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn V/v phối hợp triển khai Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục
  Số văn bản: CV Số: 47/CĐN-CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 22/02/2017
  Ngày hiệu lực: 22/02/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: