Thuộc tính văn bản

 
  Tên văn bản: Công văn về việc báo cáo nhanh việc triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi,vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn”năm học 2016 - 2017
  Số văn bản: CV Số: 36 /CĐN - CSPL
  Loại văn bản: Công văn
  Cơ quan ban hành:
  Ngày ban hành: 10/02/2017
  Ngày hiệu lực: 10/02/2017
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Ông Nguyễn Ngọc Ân - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam
  Ghi chú: